6/22/2012

Hasil PLPG 2012 Angkatan 1 IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

KELULUSAN PESERTA PLPG TAHUN 2012
ANGKATAN KE-1
LPTK RAYON 216 FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Hasil Selengkapnya lihat disini
 
Sumber : http://fakultas-tarbiyah.com