8/07/2012

Hasil Ujian Ulang PLPG Tahap 2 dan 3 Tambahan IAIN Walisongo

Bapak Ibu guru yang telah mengikuti Ujian Ulang, Hasil Ujian Ulang PLPG Tahap 2 dan 3 

Kuota Peserta Tambahan IAIN Walisongo sebagai berikut :
1. SK Hasil Ujian Ulang Tahap 2 : Lihat disini
2. Hasil Ujian Ulang Tahap 2 : Lihat disini
3. SK Hasil Ujian Ulang Tahap 3 : Lihat disini
4. SK Hasil Ujian Ulang Tahap 3 : Lihat disini
Sumber :  http://www.walisongo.ac.id